Akcja "Czyste Starachowice" jest ekologiczną kampanią społeczną mającą na celu przesłanie – człowiek przyjazny naturze i drugiemu człowiekowi. Organizacją akcji "Czyste Starachowice" na terenie naszej Gminy zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Akcję wspierają również firmy lokalne.

Akcja kierowana jest do szkół, stowarzyszeń, oraz wszystkich mieszkańców naszego miasta, którym nie jest obojętna troska o środowisko. Termin akcji planowany jest na 4-18 kwietnia 2019 r. 

Głównym celem akcji jest promowanie poszanowania ogólnodostępnych terenów zieleni miejskiej oraz uświadomienie mieszkańcom wpływu wyrzucanych odpadów na otaczające nas środowisko.

I. część akcji dotyczy uprzątnięcia terenów w obrębie miasta Starachowice.
Sprawy organizacyjne oraz wykaz terenów do sprzątania zostaną ustalone w terminie późniejszym
z przedstawicielami zgłoszonych uczestników akcji.
Z ramienia Urzędu Miejskiego sprawę prowadzą: Eliza Strzelec tel. 41 273 82 42 i Monika Lucińska tel. 41 273 82 32.
Poniżej proponowane tereny przeznaczone do sprzątania:
teren wzdłuż kolejki wąskotorowej (od ul. Targowej do drogi leśnej na Lipie),
tereny wokół zbiorników wodnych: Piachy, Lubianka i Pasternik,
tereny wzdłuż rzeki Kamiennej i rzeki Młynówki,
tereny leśne wzdłuż ulic: Zgodnej, Ostrowieckiej, Iłżeckiej, Krańcowej, Polnej, Radomskiej i Nowowiejskiej,
tereny kolejowe wzdłuż ulic: Kanałowej, Wielkopiecowej, Piłsudskiego, Nadrzecznej, Radoszewskiego.
Istnieje możliwość wytypowania przez uczestników akcji również innych terenów wymagających wykonania prac porządkowych, po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenia udziału w akcji "Czyste Starachowice" należy dokonać na załączonym druku w terminie do 29.03.2019 r.

II. część akcji to konkurs plastyczny pod hasłem "Wspólnie dbamy o czyste miasto" przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest uświadamianie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, że czystość i porządek wokół nas zależy tylko od nas samych.
Prace zgłaszane do konkursu należy wykonać w technice dowolnej, na formacie papieru minimum A3.
Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 najlepszych prac.
Miejsce i termin składania prac – Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, pok. 118, do 10.04.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 18.04.2019 r.

pdfformularz_zgłoszeniowy.pdf25.98 KB

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.