Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Starachowicach była tematem wiodącym marcowych obrad radnych Rady Miejskiej. Sprawozdania na ten temat prezentowali; Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Dariusz Furtak, Zastępca Prokuratora Rejonowego: Krzysztof Grudniewski oraz Komendant Straży Miejskiej Waldemar Jakubowki. Informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Starachowic przedstawili Zastępca Komendanta st. kpt. mgr inż. Sławomir Zięba z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Dorota Słonecka z Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM.

Radni Rady Miejskiej przyjęli m.in.;
 - uchwały wprowadzające zmiany w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok,
- w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2019 r. pomocy rzeczowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” - dotyczy przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice,
- w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr I/8/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2019 r.”,
- wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/17/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,
- w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, na rzecz firmy MAN Bus Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach,
- wprowadzenie zmiany Uchwały Nr XVI/16/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach.

Na zakończenie obrad radni zgłosili interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Zgłoszone interpelacje wraz z odpowiedziami dostępne są na stronie; Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Protokoły z obrad, oraz treści przyjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie; Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

 

 

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.