17 kwietnia odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania budynków Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 3.

Spotkanie poprowadzili Prezydent Miasta Marek Materek, Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Skiba, Sekretarz Miasta Barbara Szymańska oraz kierownik referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Włodzimierz Jedynak.
Uczestnicy spotkania zgłaszali uwagi, propozycje i opinie dotyczące zagospodarowania wymienionych obiektów.

W związku z faktem, iż większość z propozycji przedstawionych na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, przez Radę Rodziców i Radę Szkoły dotyczy placówek, których właścicielem jest Powiat Starachowice stąd konieczne było zajęcie stanowiska w tej sprawie, przez władze powiatu. Powiat Starachowice stwierdził, iż nie planuje umieszczania zapropnowanych jednostek w budynku po Gimnazjum nr 3. 

Raport o wynikach konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.bip.starachowice.pl, www.starachowice.eu oraz zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Autor: Izabela Wrona