Ulica Spadowa w Starachowicach przechodzi modernizację, inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni oraz wzmocnienie podbudowy na odcinku o długości 495 m, od ul. Nowowiejskiej do ul. Łącznej.

IMG 9586

Wykonawcą zadania na ulicy Spadowej jest firma DROGMAR, koszt inwestycji to przeszło 400 tys. zł. W ramach zadania zaplanowano między innymi wykonanie robót ziemnych, wzmocnienie podbudowy, wykonanie warstwy jezdnej z kostki betonowej, wykonanie dwóch studni rewizyjnych, regulację urządzeń typu zasuwy, wykonanie hydrantów, studzienek i włazów. Obecnie usunięta została stara, zdegradowana nawierzchnia asfaltowa, teren został wykorytowany, czyli wykonano koryto pod warstwę konstrukcyjną nowej nawierzchni.

IMG 9590

Droga, ta od wielu lat miała powierzchnię gruntową, a mieszkańcy oczekiwali na jej remont, w postaci wykonania utwardzonej nawierzchni. To wreszcie staje się faktem. Wcześniej wykonaliśmy dokumentację techniczną, w tym roku wybraliśmy wykonawcę, który do 30 września 2019 roku ma zakończyć prace, które już się rozpoczęły. Zaczęły się od zerwania, starej nawierzchni gruntowej ze szlaką, która była tu przez lata nawożona. Mam nadzieje, że już w tym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej, lepszej nawierzchni – powiedział Prezydent Miasta Marek Materek.

Autor: Izabela Wrona


1000 Znaków do wykorzystania