W dniu 27.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Promocja Miasta Starachowice poprzez sport – piłkę nożną”.

Przedmiotem zamówienia jest promocja Miasta Starachowice poprzez sport realizowana przez Wykonawcę, którego zespół będzie uczestniczył w czwartoligowych rozgrywkach piłki nożnej w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020.

Promocja Miasta polegać będzie na:

1) używaniu nazwy STARACHOWICE jako stałego i integralnego elementu w oficjalnej nazwie drużyny rywalizującej w ligowych rozgrywkach,

2) organizacji w Starachowicach meczów ligowych rozgrywek seniorskich,

3) umieszczeniu nadruku herbu miasta Starachowice we wszystkich materiałach informacyjnych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę w związku
z organizowaniem rozgrywek piłkarskich i wszelkich inicjatyw klubowych tj. programach meczowych, biletach wstępu, plakatach informujących o terminach rozgrywek, ulotkach informacyjnych, papierze firmowym, wizytówkach klubowych itp.,

4) umieszczeniu herbu miasta Starachowice w eksponowanym miejscu na koszulkach ligowych zawodników, w których będą oni występować podczas rozgrywek,

5) umieszczeniu herbu oraz adresu serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Starachowicach (www.starachowice.eu) wraz z linkiem na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy,

6) umieszczeniu herbu oraz nazwy miasta Starachowice na banerach reklamowych i innych formach promocyjnych reklam wizualnych, w miejscach widocznych, podczas wszystkich meczów, turniejów oraz spotkań organizowanych przez Wykonawcę, w których jest on gospodarzem, a w miarę możliwości również podczas meczów, turniejów i spotkań wyjazdowych,

7) umieszczeniu herbu miasta Starachowice na gadżetach promocyjnych klubu wykonywanych w okresie obowiązywania umowy,

8) czynnym uczestnictwie Wykonawcy, na wniosek Zamawiającego, w organizowanych przez Gminę Starachowice wydarzeniach promocyjnych, np. imprezach o charakterze kulturalno-sportowym,

9) udostępnianiu Zamawiającemu do celów promocyjnych miasta informacji o działalności Wykonawcy, możliwość posługiwania się jego nazwą, znakami graficznymi, wizerunkami zawodników oraz ich osiągnięciami sportowymi, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą,

10) kreowaniu pozytywnego wizerunku Starachowic jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu i rekreacji, a w szczególności w ramach działań:

- informacyjnych i współpracy z mediami, w tym zapewnieniu umieszczania informacji o wynikach wszystkich zawodów z udziałem Wykonawcy w internecie, prasie lokalnej regionalnej oraz w radiu i telewizji,

11) godnym reprezentowaniu Miasta Starachowice przez zawodników Klubu w trakcie rozgrywek sportowych oraz grze o najwyższe cele,

12) stałym informowaniu sponsorów Klubu oraz instytucji wspierających działalność Klubu o Mieście Starachowice jako sponsorze Klubu,

13) trwałym dokumentowaniu wszystkich działań promocyjnych podejmowanych przez Wykonawcę za pomocą: wycinków prasowych, zdjęć, filmów itp.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl

Autor: Dorota Skwarlińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.