Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Napisz list do Plastusia ????✍️

9 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listòw ????✍️
Ta tradycyjna forma przekazywania informacji została zastąpiona przez SMS-y i e-maile, ale czy słusznie? Rzucamy wyzwanie naszym czytelnikom! Napiszcie list do Plastusia, możecie nam go wysłać lub przynieść do Biblioteki. Najpiękniejszy z nich zostanie nagrodzony ????????


Artykuły promocyjne

Biblioteka Starachowice: Napisz list do Plastusia ????✍️