Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Koncert „Nie zastąpi Ciebie nikt”

Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach, ul. Złota

niedziela, 18 października 2020 r.

W programie:

Utwory o tematyce sakralnej nawiązujące do myśli, dziedzictwa i działalności

Ojca Świętego Jana Pawła II w 100 rocznicę Jego urodzin

oraz obchodów Roku św. Jana Pawła II uchwalonego przez Sejm i Senat

Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawcy koncertu:

Chór Mieszany „Kamerton”

Chór Kameralny „Portamento”

Chór Żeński „Kamerton”

Bożena Magdalena Mrózek – dyrygent

Diana Kosmala – słowo wiążące

Chór Mieszany „Kamerton” rozpoczął swoją działalność jesienią 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach. Aktualnie swoje zamierzenia artystyczne realizuje w Parku Kultury. Chórzyści to byli wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury, instruktorzy MDK oraz grono przyjaciół, dla których śpiew jest wspólną pasją.

Repertuar chóru obejmuje przede wszystkim utwory o tematyce sakralnej, ale chór chętnie śpiewa także opracowania pieśni i piosenek ludowych oraz utworów rozrywkowych. Chórzyści uczestniczą w warsztatach wokalnych, m.in. z prof. Elżbietą Wtorkowską, Joanną Łukaszewską, dr Ksenią Miśkiewicz. Zdobyte nagrody i wyróżnienia świadczą o reprezentowanym przez chór wysokim poziomie artystycznym, m.in.: w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku, Będzinie, Skarżysku – Kamiennej, Włoszczowie, Daleszycach.

Chór Kameralny „Portamento” od jesieni 1992 roku do 31 maja 2020 roku działał w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach, a od 1 czerwca 2020 jest związany ze starachowickim Parkiem Kultury. Chór tworzą dziewczęta ze starachowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Różnorodność repertuarowa pozwala na udział chóru w wielu koncertach w ważnych ośrodkach kultury w Polsce, m.in. w filharmoniach: w Łodzi, Wrocławiu, Kaliszu, Szczecinie, Kielcach; w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie oraz w wielu obiektach kultu religijnego. Chór zdobywa nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. w Łodzi, Tarnowie, Kaliszu, Międzyzdrojach, Rzeszowie, Radomiu, Niepołomicach, Częstochowie, Balchik/Bułgaria. Wielokrotnie reprezentował Powiat Starachowicki na Dniach Kultury Polskiej w miejscowości Bar na Ukrainie. Koncertował również w Niemczech, Anglii i Czechach. Tegoroczne osiągnięcie chóru to Złota Harfa Eola na 42 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu.

Chór Kameralny „Portamento” jest uczestnikiem ogólnopolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Starachowickiego.

Chór Żeński „Kamerton” to najmłodszy zespół wśród wykonawców – powołany we wrześniu 2020 roku w Parku Kultury. Chórzystki to żeńska część chóru mieszanego „Kamerton” oraz Panie, które początek weekendu lubią rozpocząć śpiewająco (zajęcia prowadzone są w piątki). Repertuar obejmują utwory przygotowywane na najbliższe jesienne wydarzenia 2020 roku czyli Koncert papieski oraz Koncert „Bogu i Ojczyźnie” zaplanowany na 11 listopada.

Zapraszamy do udziału w tym chórze chętne Panie, które ukończyły 20 rok życia.

Bożena Magdalena Mrózek, doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, jest dyrygentem wszystkich trzech zespołów chóralnych.

Nauczyciel dyplomowany, aktualnie instruktor w Parku Kultury; absolwentka Wyższej szkoły pedagogicznej w Kielcach; studiów podyplomowych w dziedzinie emisji głosu i chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii w Kielcach. Ukończyła kurs kwalifikacyjny instruktora tańca nowoczesnego w Krakowie oraz Studium Carla Orffa w Warszawie. Uczestniczy w wielu sympozjach, szkoleniach, warsztatach i webinarach w zakresie zbiorowej emisji głosu oraz prowadzenia zespołu chóralnego.

W latach 2006 – 2014 była koordynatorem regionalnym Ogólnopolskiego Programu Śpiewająca Polska, a od roku 2015 pełni funkcję kuratora regionalnego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

W roku 2018 została uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

-------------------

REGULAMIN

XXXI Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Starachowicach - Starachowice 11.10.2020.

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wykonawców, organizatora, w związku z epidemią SARS-COVID 19, z uwzględnieniem zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2020 roku i bezwzględnie obowiązuje wszystkich uczestników koncertów.

Organizatorem koncertów w ramach XXXI Międzynarodowych Dniach Muzyki Organowej i Kameralnej jest Park Kultury w Starachowicach z siedziba przy ul. Radomskiej 21, tel. 41 274 65 25, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1.Wejście do kościoła możliwe jest od ul. Radomskiej. Przy wejściu znajduje się regulamin wydarzenia, uczestnictwo w koncercie XXXI Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niestosowanie się do niego może prowadzić do wyproszenia uczestnika z wydarzenia.

2. W kolejce do wejścia do kościoła należy zachować 1.5 m dystansu od innych osób. Procedura wpuszczania uczestników koncertu rozpoczyna się po dezynfekcji kościoła.

3. Przy wejściu do kościoła odbywa się dezynfekcja dłoni, zbieranie danych kontaktowych i podpisywanie oświadczeń o stanie zdrowia. Wejście na koncert, możliwe jest po złożeniu przez każdego uczestnika koncertu oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego uczestnika koncertu.

4. Osoby niepełnoletnie mogę wejść na koncert tylko z osobą dorosłą.

5. Po wejściu należy udać się w miejsce wskazane przez osobę z obsługi. Obowiązuje zajmowanie co drugiego miejsca w ławce – miejsca te są oznakowane folderami. Dopuszcza się zajmowanie dwóch sąsiadujących ze sobą miejsc dla następujących osób: •rodzic z dzieckiem, •opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, •osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

6. Na koncercie maksymalnie może być 25% publiczności.

7. Wszystkie osoby z obsługi koncertów pracują w przyłbicach lub maseczkach.

8. Po koncercie nie ma możliwości zorganizowania spotkania z artystami ani sprzedaży płyt.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeśli będą istniały co do tego przesłanki.

Autor: Piotr Kędziora
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.