Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W dniu 12.10.2020 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Oczyszczanie zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Oczyszczanie zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach”, w celu przywrócenia walorów naturalnych i funkcji rekreacyjnej zbiornika.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zadania: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”. Zadanie będzie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja techniczna stanowiące załączniki do SIWZ.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 30.09.2022 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.

Autor: Magdalena Palacz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.