Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Gmina Starachowice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej składa oświadczenie w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8. w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie należy przesłać na adres Gminy Starachowice, ul. Radomska 45 lub za pośrednictwem platformy elektronicznej e-puap.

Oświadczenie_1.pdf

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.