Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W związku z rozdzieleniem zadań pomiędzy dwie lokalizacje pragniemy poinformować, że:

1. W budynku Galerii Handlowo-Targowej „Skałka” al. Armii Krajowej 28 I. Piętro- odbywa się przyjmowanie Klientów w związku z:


-Kartą Dużej Rodziny
-Starachowicką Kartą Seniora 60+
-Kartą za Jeden Uśmiech
-Dziennym Domem Senior+
-Klubem Senior+
-Klubem Integracji Społecznej

2. W budnku przy ul. Majówka 21a – odbywa się przyjmowanie Klientów w pozostałych sprawach.

Autor: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej