Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W dniu 11.02.2021 r. o godz. 10:00 (część jawna) oraz w dniu 12.02.2021 r. o godz. 10:00 (część niejawna) odbył się II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka numer 262/19 o powierzchni 0,0302 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej nr KI1H/00019950/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu - kliknij pełną treść informacji

Autor: Agnieszka Mergalska