Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

WAŻNE!

Od 1 listopada 2021 roku wszelkie opłaty i podatki na rzecz
Gminy Starachowice - Urzędu Miejskiego – i jej jednostek budżetowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Usług Społecznych, Centrum Usług Wspólnych, Środowiskowy Dom Samopomocy), można dokonywać bez dodatkowych opłat we wszystkich placówkach
Poczty Polskiej.

Informuje się również, że wpłaty wnoszone na obecne indywidualne rachunki podane w decyzji lub zawiadomieniu mogą być dokonywane najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r.

Po tym dniu, będą obowiązywały nowe numery indywidualnych rachunków, podane w decyzjach podatkowych na 2022 rok oraz zawiadomieniach, w tym zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuje się, że przy załatwianiu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego i w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, wymagane opłaty za sporządzenie stosownych dokumentów można wnieść bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej.

 

RACHUNKI BANKOWE

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LISTOPADA 2021 ROKU

Nr BIC (SWIFT) - WBKPPLPP

Nr IBAN : - PL + pełny nr rachunku – dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

 

Rachunek bankowy dochodów jednostki budżetowej – Urząd Miejski

21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

- użytkowanie wieczyste, dzierżawa, zajęcia pasa drogowego

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- opłata skarbowa, opłata targowa

- wykup lokalu, sprzedaż nieruchomości

- mandaty, najem lokali itp.

Wpłaty z tytułu podatku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych należy dokonywać na indywidualny numer rachunku podany w decyzji lub zawiadomieniu

Rachunek bankowy - Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi

05 1090 2590 0000 0001 4860 2937

Rachunek przeznaczony wyłącznie dla wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi również poprzez indywidualne rachunki podane w zawiadomieniach

 

Rachunek sum depozytowych – Urzędu Miejskiego

10 1090 2590 0000 0001 4860 2944

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

kaucji, wadium

Rachunek budżetu Gminy Starachowice

43 1090 2590 0000 0001 4860 2932

dotacje

subwencje

Autor: Anna Pocheć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.