Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicy Bursztynowej – działka nr 758/3 oraz działka nr 758/1 (udział Gminy w 1/2 części) w obrębie nr 0006 z przeznaczeniem
na poszerzenie dojazdu do działki
, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon nr 41 273-82-27.

Prezydent Miasta

Starachowice

// - //

Marek Materek

Autor: Agnieszka Mergalska