Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Prezydent Miasta Marek Materek podpisał projekt budżetu na 2022 rok. Projekt budżetu jak co roku zawiera także zaplanowane środki z pożyczek i kredytów, których ostatecznie później gmina stara się nie wykorzystywać. Jak mówi Prezydent Miasta Marek Materek - planowanie budżetu w ten sposób pomaga w sprawniejszym zarządzaniu finansami i szybszej realizacji inwestycji.

 Zadłużenie gminy Starachowice na koniec 2014 roku wynosiło około 43, 6 mln zł. Około 43, 6 mln zł to przewidywany stan zadłużenia gminy na koniec 2021 roku, *z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji. Dopuszczalny prawem wskaźnik zobowiązań gminy wynosił 60% dochodów gminy, w roku bieżącym w Starachowicach wynosi 14%. To daje nam dużą rezerwę do działań w kolejnych latach.

Prezydent Miasta Marek Materek wskazuje, że przy takiej ilości inwestycji i remontów, co niektórym wydaje się niemożliwe, jest możliwe.

Pierwszą osobą, którą odwiedziłem w Urzędzie Miejskim w Starachowicach po wygranych wyborach w 2014 roku była skarbnik miasta p. Halina Piwnik – wspomina Prezydent Miasta. Powiedziałem o tym jakie są moje priorytety dotyczące polityki finansowej miasta: Nie zmniejszamy poziomu zadłużenia, ograniczamy wydatki bieżące, by wygenerować jak najwięcej środków własnych na inwestycje. Równolegle rozpoczynam starania o to, by większość inwestycji była dofinansowana środkami zewnętrznymi. I to się udało! Rocznie byliśmy w stanie wygenerować od 10 do maksymalnie 15 mln zł środków własnych. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych udało się w tym roku osiągnąć rekordowy poziom środków, które są przeznaczone na inwestycje. Zdecydowana większość to dotacje pozyskiwane ze środków europejskich i krajowych. Od początku mojej pracy dla Starachowic pozyskaliśmy ponad 310 mln zł środków zewnętrznych na różnego rodzaju inwestycje i remonty.

Czy gmina Starachowice nie planuje nowych kredytów? Prezydent Miasta odpowiada, że „planujemy”. Rok do roku w projekcie budżetu miasta mamy zaplanowane środki z pożyczek i kredytów, których ostatecznie później staramy się nie wykorzystywać – informuje Prezydent. Zaplanowane w ten sposób środki pomagają nam w sprawniejszym zarządzaniu finansami i szybszej realizacji inwestycji. W międzyczasie staram się na poszczególne zadania pozyskiwać dodatkowe zewnętrzne źródła finansowania. I tak na ten rok mieliśmy zaplanowane zaciągniecie ok 18 mln zł kredytu, którego ostatecznie nie wykorzystamy. Podobnie było dwa lata temu, mieliśmy zaplanowane kilka milionów kredytu i także ostatecznie nie został przez nasz samorząd zaciągnięty. Innym razem zaciągnęliśmy kredyt, by wykonać termomodernizacje szkół i przedszkoli, później pozyskaliśmy dotację europejską na ten cel, która pozwoliła nam spłacić kredyt.

 

252422968 2785608385063709 6269182578252585724 n

Gmina Starachowice planuje w budżecie na 2022 rok kredyt w wysokości około 30 mln zł. Prezydent Miasta, przewiduje, że prawdopodobnie kredyt ten także nie zostanie w całości skonsumowany. Pomoże jednak w podtrzymaniu dużego tempa inwestycyjnego w zmienianiu Starachowic na lepsze miejsce do życia – powiedział Prezydent.

Wszystko wskazuje na to, że zwykły kredyt uda nam się zastąpić atrakcyjną formą finansowania inwestycji przez Europejski Bank Inwestycyjny za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeśli to nam się uda będzie to duży sukces naszego samorządu. Do tej pory jedynie duże miasta miały dostęp do tak atrakcyjnych form współfinansowania inwestycji przez EBI. Podpisuję projekt budżetu miasta Starachowice na rok 2022. Serdecznie dziękuję moim współpracownikom za zaangażowanie i współpracę przy tworzeniu tego kluczowego dla miasta dokumentu. Działamy dalej – zakończył Prezydent Miasta Marek Materek.

 

Autor: Maciej Cieciora