Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z póź. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące nw. części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Starachowice:

1) przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Jeleniej – część działki nr 1712 (obręb 0004) z przeznaczeniem na teren zielony - trawnik, - kliknij treść zarządzenia

2) lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 usytuowanego na działce numer 568 (obręb 0005) przy ul. Jana Kochanowskiego, przeznaczonego na prowadzenie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego, - kliknij treść zarządzenia 

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pkt 1) pok. 102 telefon nr 41 273-82-27, pkt 2) pok. 104 telefon nr 41 273 82 58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Autor: Agnieszka Mergalska