Finansowe wsparcie dla 65 projektów, dotacje z budżetu Gminy Starachowice o wartości ponad 1,2 miliona złotych i możliwość realizacji zadań publicznych od stycznia 2022 roku – to najważniejsze rozstrzygnięcia kolejnego konkursu dotacyjnego na wsparcie działalności dla naszych stowarzyszeń i klubów sportowych.

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w 2022 roku na łączną wartość 1.211.550 złotych.

>>> ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI <<<

wspolpraca 2 

Prezydent Miasta przyznał dotacje z następujących zakresów:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

- turystyki i krajoznawstwa,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- pomocy społecznej,

- ochrony i promocji zdrowia,

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na realizację zadań wskazanych w ogłoszeniu konkursowym gmina przeznaczyła w tym roku łączną kwotę 1.302.500 złotych.

 

spotkanie

Wybrano 65 projektów

W procedurze konkursowej dotyczącej powyższych zadań złożono łącznie 79 ofert. Jedna z organizacji anulowała jedną ze swoich ofert składając kolejną w dozwolonym terminie. Ocenie podlegało ostatecznie 78 ofert, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

Podczas etapu formalnego zweryfikowano złożone oferty pod względem wymogów szczegółowo określonych w ogłoszeniu konkursowym. W wyniku tej weryfikacji 8 z nich zostało odrzuconych. Braki formalne dotyczyły tym razem braku podpisów pod ofertami czy niezbędnymi załącznikami zgodnie z zapisami statutowymi, braku wymaganych dokumentów określonych w ogłoszeniu konkursowym czy wreszcie nieprawidłowo uzupełnionej oferty w tym tzw. „oświadczeń” na jej końcu oraz złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na kwotę wyższą niż kwota zaplanowana na to zadanie. Z powyższych powodów oferty zostały odrzucone. Każdy z tych „błędów” jest szczegółowo opisany w ogłoszeniu konkursowym i organizacje mają obowiązek spełnienia tych wymogów, a na etapie formalnym nie jest możliwe składanie wyjaśnień do oferty.

Pozostałe 70 ofert zostało zakwalifikowanych do etapu merytorycznego, w którym każda oferta była już oceniana zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Oceny punktowej dokonali członkowie komisji konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Starachowice. Po przeprowadzonej ich ocenie oraz analizie zostały podjęte ostateczne decyzje w wyniku, których Gmina Starachowice przyznała dotacje na realizację 65 projektów.

Łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 1 milion 211 tysięcy 550 złotych.

Pozostałe zaplanowane środki finansowe w wysokości ponad 90 tysięcy będą mogły zostać przeznaczone na realizację innych zadań publicznych, a ich przyznanie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięć konkursowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

lub można się z nimi zapoznać klikając w poniższe zestawienie.

>>> ZESTAWIENIE <<<

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.