W Starachowicach w dniach 21-22 czerwca 2022 r. odbędzie się II Kongres Centrów Usług Społecznych.

Organizatorami wydarzenia są Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Centrum Usług Społecznych.

Pierwsza edycja kongresu odbyła się w październiku poprzedniego roku. Goście z całego kraju uczestniczyli w wykładach, debatach i warsztatach dotyczących usług społecznych. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, dyrektorzy i pracownicy Centrów Usług Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Podobnie będzie również przy okazji drugiej edycji.

IMG 8336

Gmina Starachowice jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła decyzję o przekształceniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Centrum Usług Społecznych (CUS). Inicjatywa wzbudziła duże zainteresowanie, czego efektem był pomysł na organizację kongresu i wymianę doświadczeń. Z uwagi na chęć pogłębiania wiedzy, została podjęta decyzja o kontynuowaniu wydarzenia.

Harmonogram II Kongresu Centrów Usług Społecznych:

Dzień pierwszy – 21 czerwca 2022 r.

Miejsce: Hotel Europa Business & Spa, ul. Radomska 76, sala Bruksela

10.00 – 11:00 Rejestracja uczestników – recepcja hotelu

11.00 -11.15 Uroczyste Otwarcie Kongresu CUS
Marek Materek, Prezydent Miasta Starachowice

11.15 - 12.00 Rozwój i integracja usług społecznych – doświadczenia CUS
dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP. Przewodniczący Rady ds.
Społecznych w Narodowej Radzie Rozwoju

12.00 – 12.20 Monitorowanie usług społecznych, narzędzia do oceny skuteczności i efektywności
zmiany społecznej
- Jacek Gralczyk, Vigarat Sp. z o.o.
- Marcin Jóżko, Instytut Rozwoju Profesji i Usług Społecznych Sp. zo.o.

12.20 – 12:50 Wspieranie uchodźców a sytuacja na Ukrainie
- Marcin Gołębiowski, Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice
- dr Dmytro Gabinet, prezes Fundacji Forpost Ukraina, b. przewodniczący
Państwowej Administracji Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie

12:50 – 13:15 Dobre praktyki Norwegii „Aktywni obywatele”

13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa

14.00 – 16.00 Baza dobrych praktyk Centrów Usług Społecznych
Prezentacje konkretnych rozwiązań i działań przynoszących pozytywne rezultaty -
przedstawiciele CUS (Starachowice, Goleniów, Wiązowna, Bełżyce, Czarnków, Elbląg)

16.00-16.15 Przerwa kawowa

16.15 – 16.45 Rola ROPS we wspieraniu CUS na poziomie lokalnym - panel z udziałem
przedstawicieli ROPS (Kielce, Rzeszów, Lublin, Toruń, Szczecin).
Moderowanie panelu: prof. Bohdan Skrzypczak, Instytut Rozwoju Profesji i Usług
Społecznych Sp. zo.o.

16.45 – 17.30 „Okiem eksperta” - panel z udziałem ekspertów dotyczący wyzwań i przyszłości
CUS. Moderowanie panelu: dr Joanna Lizut, Instytut Rozwoju Profesji i Usług
Społecznych Sp. z o.o.

18.00 Uroczysta kolacja - Sala Europejska
Koncert - Sala Europejska

Dzień drugi – 22 czerwca 2022 r.

Miejsce: Hotel Europa Business & Spa, ul. Radomska 76, sala Warszawa

Sala Warszawa
9.00 – 12:00 Warsztaty równoległe (do wyboru), Instytut Rozwoju Profesji i Usług Społecznych:
- Zarządzanie usługami społecznymi (w tym: powszechność, personalizacja
i standaryzacja usług społecznych)
- Organizowanie Społeczności Lokalnej, działania wspierające usługi
społeczne
- Indywidualne plany usług społecznych innowacyjnym narzędziem
wsparcia

12.00 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 13.30 Bieżąca realizacja pilotażu CUS
- Marlena Kończak, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS,
- Małgorzata Dahkour, Departament Wdrażania EFS
- Przedstawiciele Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej

13.30 – 14.00 Podsumowanie II Kongresu CUS , organizatorzy i moderatorzy spotkań

14.00 Obiad

Partnerami wydarzenia są Forum Centrów Usług Społecznych, Instytut Rozwoju Profesji i Usług Społecznych, Powiat Starachowicki oraz Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Autor: Tomasz Porębski