Gmina Starachowice przyznała dotacje na zadania publiczne związane między innymi z letnim wypoczynkiem realizowanym w 2022 roku. Łączna wartość dotacji przyznanych starachowickim organizacjom pozarządowym wyniosła 483.030 złotych.

Dotacje zostały przyznane na zadania konkursowe z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i dotyczyły one:

- realizacji zajęć promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży z zakresu sportu, rekreacji i turystyki,

- wsparcia działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,

- dofinansowania obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji,

- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania, organizacja półkolonii letnich,

- przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki,

- prowadzenia wsparcia i terapii grupowej, indywidualnej dla osób doznających przemocy.

 

W procedurze konkursowej dotyczącej powyższych zadań złożono łącznie 28 ofert. Oferty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Na etapie formalnym została odrzucona 1 oferta nie spełniająca wymogów konkursowych. Pozostałe 27 ofert zostało zakwalifikowanych do etapu merytorycznego.

Po przeprowadzonej ich ocenie oraz analizie zostały podjęte ostateczne decyzje w wyniku, których Gmina Starachowice przyznała dotacje na realizację 22 projektów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięć konkursowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub można się z nimi zapoznać klikając w poniższe zestawienie.

>>> ZESTAWIENIE <<<

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.