We wtorek 21 czerwca br. rozpoczął się drugi już Kongres Centrów Usług Społecznych zorganizowany przez Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka oraz Centrum Usług Społecznych. Wydarzenie odbywające się w starachowickim Hotelu Europa oficjalnie zainaugurował Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych Marcin Gołębiowski.

- Już po raz drugi jako miasto organizujemy kongres CUS-ów. Jest to spotkanie środowiskowe, które jest skierowane zarówno do istniejących Centrów Usług Społecznych, jak również do jednostek, które dopiero planują się przekształcić. Podczas kongresu będziemy rozmawiali o doświadczeniach związanych z działalnością CUS-ów w Polsce. To niezwykła okazja, aby zaprezentować konkretne rozwiązania przynoszące pozytywne rezultaty w działalności centrów – podkreśla Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Marcin Gołębiowski. - Część przekształconych jednostek funkcjonuje już niemal dwa lata na podstawie ustawy o realizowaniu usług społecznych, Gmina Starachowice jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła decyzję o przekształceniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Centrum Usług Społecznych (CUS) – dodawał Marcin Gołębiowski.

Kongres CUS 2

Goście z całego kraju przez dwa dni będą uczestniczyć w wykładach, panelach, debatach i warsztatach dotyczących usług społecznych. W wydarzeniu udział biorą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, dyrektorzy i pracownicy Centrów Usług Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. W starachowickim kongresie udział wzięła również Zofia Romaszewska, legenda podziemnej „Solidarności” oraz etatowy doradca Prezydenta RP.

O roli Centrum Usług Społecznych w codziennym funkcjonowaniu starachowiczan oraz międzynarodowym aspekcie wydarzenia w kontekście wojny na Ukrainie mówiła dyrektor CUS w Starachowicach Wioletta Grosicka: - Centrum Usług Społecznych jest nowym, ważnym i potrzebnym elementem życia mieszkańców Starachowic. Możemy podejmować wiele inicjatyw w ramach CUS, które pomnażają możliwości udzielania skutecznego wsparcia ludziom potrzebującym pomocy. Obecny Kongres będzie miał aspekt międzynarodowy, połączymy się z Ukrainą, aby porozmawiać na żywo o sytuacji i wydarzeniach, które mają tam obecnie miejsce, zapytamy, jak sobie z tym wszystkim radzą.

O powstaniu, rozwoju i integracji usług społecznych oraz doświadczeniach CUS-ów opowiadał dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP. Przewodniczący Rady ds. Społecznych w Narodowej Radzie Rozwoju.

- Inicjatywa powstania CUS-ów była inicjatywą Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, ale co ważne, za tą inicjatywą głosowali wszyscy parlamentarzyści, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. CUS-y to dobro wspólne, ale są one przede wszystkim dla mieszkańców. Mam nadzieję, że jest to coraz mocniej dostrzegane na mapie Polski. CUS-y są odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, potrzebujemy coraz większego dostępu do usług społecznych. Coraz częściej dobrobyt obywateli w państwach jest mierzony dostępnością do usług społecznych. One przesądzają czy jest dobrostan, czy go brakuje. Mówimy tutaj o usługach, które są dostępne dla wszystkich w ramach systemu publicznego, są dostępne na poziomie lokalnym, samorządowym.

Kongres Centrów Usług Społecznych jest dedykowany wszystkim tym, którzy na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego potrzeby, a w trosce o jego jakość życia rozwijają usługi społeczne. Partnerami wydarzenia są Forum Centrów Usług Społecznych, Instytut Rozwoju Profesji i Usług Społecznych, Powiat Starachowicki oraz Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  •  

Autor: Michał Urbański