FE IS RGB 1

Już niebawem rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem linii brzegowej zbiornika wodnego Pasternik. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek w czwartek 23 czerwca br. podpisał umowę z Arturem Bławatem - prezesem firmy „ANNA-BUD” Sp. z o.o., wykonawcą inwestycji.

- Firma „ANNA-BUD” wygrała postępowanie przetargowe na zagospodarowanie grobli zbiornika Pasternik. Przypomnę, że na tę inwestycję uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków europejskich. Prace będą realizowane w najbliższych miesiącach i mam nadzieję, że zostaną wykonane z należytą starannością. W kolejnych miesiącach będziemy starali się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe na zagospodarowanie północnej linii brzegowej, a także na zagospodarowanie dalszego odcinka grobli i wykonanie mostu na rzece Kamiennej, tak aby można było przejść zbiornik Pasternik dookoła. Liczę, że te prace przyczynią się do tego, że kolejny fragment naszego miasta zyska nowe, jeszcze piękniejsze oblicze - informuje Prezydent Miasta Marek Materek.

Podpisanie umowy Pasternik2

Firma „ANNA-BUD” w ostatnich latach wykonywała w Starachowicach prace budowlane na zlecenie lokalnych firm - MAN oraz Cerrad.

- Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli przyczynić się do poprawy wyglądu miasta Starachowice poprzez tę inwestycję. Do realizacji zadania przeznaczona zostanie odpowiednia kadra pracownicza. Zakres prac jest dla nas przewidywalny, mamy przemyślany plan działania. Prace rozpoczną się po przekazaniu placu budowy. Pierwszy etap zaczniemy od robót ziemnych związanych z korytowaniem pod nawierzchnię - informuje Artur Bławat, prezes firmy „ANNA-BUD”.

W ramach tej inwestycji zostaną wykonane:

 • Ścieżka piesza i rowerowa od ul. Kieleckiej do rozwidlenia na grobli
 • Ścieżka pieszo-rowerową od rozwidlenia na grobli do wjazdu na groblę przy ul. Radomskiej
 • Przebudowa wejścia na groblę przy ul. Radomskiej
 • Przebudowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż ul. Radomskiej i ul. Kieleckiej w obrębie skrzyżowania tych ulic
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż skarpy przy ul. Kieleckiej z naturalnym zejściem w kierunku lustra wody
 • Slip (pochylnia) do wodowania lekkich łodzi
 • Elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze do segregacji odpadów, stojaki na rowery, oświetlenie niskie wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Radomskiej oświetlenie wysokie wzdłuż ścieżki pieszej i rowerowej od ul. Kieleckiej, pergole oraz tablice edukacyjne
 • Pomosty pływające rekreacyjne
 • Sieć elektroenergetyczną dla oświetlenia niskiego o długości 500 m wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Radomskiej
 • Sieć elektroenergetyczną dla oświetlenia wysokiego na długości 170 m wzdłuż ścieżki pieszej i rowerowej od ul. Kieleckiej
 • Instalację CCTV (monitoring)
 • Nasadzenie zieleni dekoracyjnej

Wartość umowy na inwestycję opiewała na kwotę 5.922.189,96 zł. Spółka jest zobowiązania do zagospodarowania przestrzeni w ciągu 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

„Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” współfinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

pasternik2 logo

Autor: Michał Urbański