Badanie zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu społeczności lokalnej Starachowic.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu poznanie opinii mieszkańców Starachowic oraz osób pracujących lub prowadzących firmę w tym mieście na temat działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Badanie jest elementem projektu: Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego. Przedsięwzięcie 4.2.1 – Opracowanie dokumentów strategicznych dotyczących przystosowania miasta do zmian klimatu. Zadanie 1 Opracowanie Miejskiej Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu – Opracowanie dokumentu: „Ankieta, w celu poznania opinii społecznej na temat działań związanych z adaptacją do zmian klimatu”.

Formularz ankiety dostępny jest tutaj: //ankieta.pw.edu.pl/index.php/538411?lang=pl

 

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Autor: Michał Urbański