75O tym, iż działania rewirowych Straży Miejskiej w zakresie porzuconych wraków pojazdów, nie są jednorazowe, świadczą kolejne usuwane pojazdy z terenu miasta. W każdym przypadku porzuconego samochodu, działania muszą być prowadzone bardzo szczegółowo, a przebrnięcie całej procedury powoduje, iż postępowanie czasami wydłuża się w czasie. Od początku systemowego uruchomienia kontroli terenów miasta, w wyniku podjętych działań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej doszło do usunięcia 75 pozostawionych wraków pojazdów.

Autor: Łukasz Zwierz