Drogowcy pracują przy budowie ciągu pieszo – rowerowego, na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów. Planowany koszt inwestycji to blisko 780 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ch

- W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę chodnika o nawierzchni bitumicznej, nowy chodnik zostanie wykonany z płyt betonowych. Natomiast budowaną ścieżkę rowerową o szerokości 2 metrów od chodnika separuje opaska o szerokości 0,4 m - mówi Prezydent Miasta Marek Materek. 

Budowa jest w toku. Jak informują pracownicy referatu Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego, zakończono prace geodezyjne i wykonano część robót ziemnych.

Powstający ciąg pieszo – rowerowy będzie stanowił doskonały dojazd do ścieżki rowerowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich przebiegającej przez teren leśny. To także bardzo dobre miejsce do pieszych wędrówek.

Autor: redaktor