Za nami kolejne posiedzenie starachowickiej Rady Rozwoju Miasta, czyli ciała opiniodawczo-doradczego powołanego w ramach realizacji projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”. Głównym przedmiotem ostatniego spotkania było zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji projektu norweskiego.

Rada Rozwoju Miasta powstała w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 ( 85%) i budżetu państwa (15%). Rada powstała zgodnie z Zarządzeniem Nr 282/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27 maja 2022 roku.

Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla Gminy Starachowice podczas realizacji projektu, a także pełni funkcję ambasadora funduszy norweskich w swojej społeczności lokalnej. Członkowie rady są odpowiedzialni za działania promocyjne projektu oraz prowadzenie działań partycypacyjnych w swoich społecznościach lokalnych zgodnie z zapisami projektu.

Członkami Rady są między innymi przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów, dyrektorzy SP nr 11 i SP nr 13, przedsiębiorca, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego czy partnerów projektu.

Do zadań Rady Rozwoju Miasta należy między innymi opiniowanie raportów z realizacji działań projektowych, współpraca z zespołem wdrażającym poszczególne programy, a także podejmowanie działań partycypacyjnych w społecznościach lokalnych.

323386940 707781557538063 8249308902334315919 n

Dyskutowano o działaniach projektowych

W tym tygodniu Rada Rozwoju Miasta dyskutowała na temat sprawozdania rocznego z realizacji projektu realizowanego w mieście. Podczas spotkania szczegóły podejmowanych działań w ramach projektu przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta do spraw społecznych Marcin Gołębiowski.

Opowiedział on o działaniach wypracowanych w ramach następujących zadań:

- prace budowlane na terenie Pałacyku – budowa łącznika,

- działania Centrum Aktywności Społecznej, w tym powstanie Punktu Interwencyjnego,

- opracowane koncepcje Zielonych Ogródków przy szkołach podstawowych,

- Eko Szkoła – kurs ekologiczny, wybór Wykonawcy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji wnętrz budynku oraz zagospodarowania otoczenia Eko Szkoły w Starachowicach

- wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech ekologicznych budynków wielorodzinnych przy ulicy Widok,

- kursy i warsztaty

- zatrudnienie Asystenta Międzykulturowego.

Obecna na posiedzeniu Elżbieta Gralec Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała o trwającach konsultacjach społecznych dotyczących stworzenia koncepcji urbanistycznej dla obszaru dawnego szpitala przy ul. Radomskiej w Starachowicach.

324551462 484256393904774 8497360025213459433 n

Przed nami kolejne działania

Zastępca Prezydenta Miasta Marcin Gołębiowski podkreślił ponadto, iż w planach projektowych pozostało jeszcze wiele działań, które będą realizowane w tym roku. Swoje działanie rozpocznie między innymi partner projektu: Fundacja Nasze Zdrowie – z przedsięwzięciem integracyjno-informacyjnym przybliżającym środowisko osób z niepełnosprawnościami pod nazwą „Tacy Sami” . Dodatkowo swoje zadanie realizować będzie Starostwo Powiatowe w Starachowicach, które w ramach projektu odpowiada za opracowanie strategii rozwoju edukacji oraz opieki zdrowotnej w mieście.

Przypominamy jednocześnie, iż miasto kontynuuje współpracę z pozostałymi partnerami projektu. Politechnika Warszawska zajmuje się opracowaniem strategii zarządzania zasobem mieszkalnym oraz opracowaniem dokumentów strategicznych dot. przystosowania miasta do zmian klimatu. W tym celu zostały już przeprowadzone ankiety oraz spotkanie konsultacyjne.

Kolejny partner projektu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - rozpoczął przygotowania do opracowania kompleksowego modelu integracji cudzoziemców.

Rada Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała raport roczny za 2022 rok z realizacji starachowickiego projektu. Przedmiotowa dokumentacja została podpisana przez przewodniczącego Rady Ireneusza Gwoździa.

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.