Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach: gruntowej ulepszonej oraz o nawierzchni bitumicznej. Firmy zainteresowane realizacją tej usługi do czwartku miały czas na złożenie ofert. Do tego dnia do Urzędu wpłynęły dwie oferty, lecz jedna z nich została złożona w sposób nieprawidłowy.

pogodna00 1

Ogłoszone przez Gminę Starachowice postępowanie przetargowe składa się z dwóch części i dotyczy: bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w mieście Starachowice w 2023 r. Szczegółowe wymagania w zakresie realizowanej usługi określa ogłoszenie o przetargu opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Starachowice w zakładce: zamówienia publiczne.

Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: część 1 zamówienia: 500.000,00 zł brutto; część 2 zamówienia: 500.000,00 zł brutto.

W sposób poprawny technicznie ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Jaworski, Karcz Sp. Jawna. Wartość oferty w części I wynosi 478.162,50 zł, zaś w części II - 570.535,50 zł. Oferta jest obecnie weryfikowana pod kątem formalno-prawnym.

Jednocześnie Gmina otrzymała od innego, potencjalnego wykonawcy plik, który nie był zaszyfrowany, a znajdujące się w nim dokumenty nie zostały podpisane elektronicznie. Wykonawca w formularzu wpisał nieprawidłowy identyfikator postępowania, w związku z czym oferta nie jest widoczna w systemie miniPortal i tym samym uznaje się, iż w przedmiotowym postępowaniu została złożona w sposób nieprawidłowy.

Informacja z otwarcia ofert

Autor: redaktor