PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do:

1) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  • Długiej – część działki nr 520 obręb 0006 z przeznaczeniem pod istniejący budynek gospodarczy, pod istniejący garaż, pod część budynku mieszkalnego oraz na ogródek przydomowy, kliknij treść zarządzenia

  • Bocznej– część działki nr 1462/3, nr 1462/27, nr 1462/30 obręb 0005 z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik, kliknij treść zarządzenia

    2) sprzedaży, położonych w Starachowicach przy ulicach:

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt 1) pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt 2) pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Autor: Karolina Chojnacka