PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

 

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości

gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia 
w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  • Rubinowej – część działki nr 752 obręb 0006 z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową i na teren zielony, kliknij treść

  • Marszałka Piłsudskiego – działka nr 447/1 obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejący garaż metalowy, kliknij treść

  • Kieleckiej – działki nr 1316 obręb 0001 z przeznaczeniem na dojazd i dojście do posesji, kliknij treść

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w

Biuletynie Informacji Publicznewww.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

Prezydent Miasta Starachowice

/ - /

Marek Materek

Autor: Karolina Chojnacka