W środę na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach Automobilklub Kielce oddział Starachowice przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Starachowicach zorganizował przedsięwzięcie pod nazwą „Turniej BRD” - eliminacje powiatowe.

Głównym celem turnieju jest doskonalenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz techniki jazdy na rowerze. W trakcie turnieju policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz przeprowadzili test ze znajomości przepisów w ruchu drogowego. Nad całością organizowanego turnieju czuwali sędziowie Polskiego Związku Motorowego pod kierownictwem Romana Jabłczyńskiego.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa składała się z czterech uczniów do 12 lat z poszczególnej szkoły. Druga grupa wiekowa składała się z trzech uczniów powyżej 12 lat. Uczestnicy turnieju rywalizowali w trzech etapach składających się z testu ze znajomości zasad obowiązujących w ruchu drogowym, toru przeszkód, który pokonywali na rowerze oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


W turnieju uczestniczyło 45 uczniów ze szkół podstawowych powiatu starachowickiego.

W poszczególnych grupach miejsca zajęli:


Grupa I: Miejsce I- Szkoła Podstawowa w Krynkach
              Miejsce II-Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach
              Miejsce III-Szkoła Podstawowa w Szerzawach


Grupa II: Miejsce I-Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach
               Miejsce II-Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach
               Miejsce III-Szkoła Podstawowa w nr 1 w Starachowicach
                     
Szkoła Podstawowa w Krynkach oraz Szkoła Podstawowa w nr 6 w Starachowicach będą reprezentować powiat starachowicki w eliminacjach wojewódzkich.
Na zakończenie zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i medale wręczone przez Romana Jabłczyńskiego Prezesa oddziału Automobilklubu Kieleckiego w Starachowicach w towarzystwie współorganizatorów:  Referat Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Starachowicach,  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach.

Opr. PK
Źródło: KPP w Starachowicach

 

  • w trakcie turnieju
  • w trakcie turnieju
  • w trakcie turnieju
  • w trakcie turnieju