Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 maja 2023 r., Prezydent Miasta Starachowice przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 2022 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W czerwcu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem.

Jak informuje Michał Walendzik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach, Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji w dniu 23 czerwca 2023 r., na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Starachowic. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

IMG 1607

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 22 czerwca 2023 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego Rady Miejskiej.

IMG 1605

Zgłoszenia mieszkańców Starachowic do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, można złożyć pisemnie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokoju numer 131 – Biuro Rady Miejskiej lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miejski – Biuro Rady Miejskiej w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.

Raport o stanie gminy Starachowice oraz przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Rada Miejska.

>>> RAPORT O STANIE GMINY za 2022 ROK <<<

 

IMG 1615

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.