Centrum Usług Społecznych w Starachowicach informuje o wolnych miejscach na liście kwalifikującej do otrzymania pomocy żywnościowej z Kościoła Armii Zbawienia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Do w/w pomocy kwalifikują się osoby samotne, których dochód netto nie przekracza kwoty 1 823,60 zł miesięcznie oraz rodziny w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty netto 1 410 zł miesięcznie. W celu zakwalifikowania się do otrzymania pomocy żywnościowej należy zgłosić się do pracownika socjalnego CUS ul. Majówka 21a (właściwego ze względu na ulicę zamieszkania) z dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia się o pomoc. Informacja pod numerem telefonu 41 274 71 92.

Autor: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej