W Sali Olimpia Urzędu Miasta odbyło się robocze spotkanie dotyczące zmian w prawie, które będą dotyczyły m.in. procedury Niebieskiej Karty oraz ochrony ofiar przemocy domowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów, instytucji edukacyjnych, sądowniczych czy psychologicznych. Spotkaniu przewodniczył Marcin Gołębiowski, Zastępca Prezydenta ds. Społecznych.


- Chcemy uświadamiać jak najszersze grono osób o zmianach jakie niedługo zostaną wprowadzone do procedury zakładania Niebieskiej Karty. Kładziemy również nacisk na szeroką współpracę różnych instytucji, od edukacyjnych poprzez sądownicze do psychologicznych, aby krzywdzone przez dorosłych dzieci jak najszybciej ochronić i otoczyć najlepszą opieką – powiedział Marcin Gołębiowski.

img e2810

Wśród obecnych na spotkaniu roboczym byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie oraz przedstawiciele: Centrum Usług Społecznych, Stowarzyszenia Zdrowa Szkoła, Sądu Rejonowego w Starachowicach, Kuratorium Oświaty czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- Stosowne zmiany w prawie wejdą w życie już 22 czerwca br. Zmiany dotkną m.in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych i kuratorów sądowych – wyjaśniał Marcin Gołębiowski.

Spore zmiany szykują się w procedurze Niebieskiej Karty. Od tej pory zasady jej zakładania mają być uproszone, a ponadto wprowadzony będzie obowiązek monitorowania sytuacji osób objętych procedurą przez okres 9 miesięcy po jej zakończeniu.

img e2803

Autor: Karol Wójcik