MBP Starachowice odkrywa: Nieznane opowieści o Myśliwskim i jego związkach z naszym miastem
W uroczystym nastroju mieszkańcy naszego miasta oddali hołd Wiesławowi Myśliwskiemu, związanemu z naszymi stronami w latach 30. XX wieku. Niezwykły pisarz, który swego czasu zamieszkiwał przy ulicy Robotniczej 10, został uhonorowany w sposób, który na długo zapadnie w pamięć społeczności.
  1. Upamiętnienie 92. rocznicy urodzin Wiesława Myśliwskiego.
  2. Wiesław Myśliwski uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta.
  3. Prezentacja tablicy pamiątkowej, dzieło Odlewni Polskie S.A.
  4. Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, poświęcone twórczości Myśliwskiego.

W sercu miasta, przy ulicy, która kiedyś była domem dla jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, mieszkańcy zgromadzili się, by uczcić pamięć Wiesława Myśliwskiego. To właśnie tutaj, w latach 1935-1938, Myśliwski spędził fragment swojego życia, który później zainspirował go do tworzenia literatury bliskiej sercu każdego Polaka.

Dwa lata temu, w uznaniu zasług pisarza dla kultury i historii miasta, Marek Materek, Prezydent Miasta, nadał Myśliwskiemu tytuł Honorowego Obywatela. W tym roku, inicjatywę upamiętnienia pisarza w nieco inny sposób podjął radny Bronisław Paluch, proponując wykonanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Tablica, dzieło rzemieślników z Odlewni Polskie S.A, została zaprezentowana publicznie podczas spotkania, które stało się okazją do głębszej refleksji nad rolą literatury w naszym życiu. Wojciech Bonowicz, zaproszony gość, poeta i publicysta, podjął temat nadziei, jaką literatura może dawać czytelnikom. Jego wykład „Czy literatura może dawać nadzieję” zgromadził licznych słuchaczy, pragnących zgłębić tajniki twórczości Myśliwskiego.

Wartościowy dodatek do spotkania stanowiła możliwość nabycia książek obu autorów, co było możliwe dzięki współpracy z lokalnym księgarzem, Wiesławem Jurczykiem. To nie tylko okazja do poszerzenia domowej biblioteki, ale również sposób na osobiste uczczenie pamięci o pisarzu, który swego czasu był częścią naszej społeczności.

Uroczyste umieszczenie tablicy pamiątkowej na elewacji budynku przy ul. Robotniczej 10, po jego remoncie, będzie trwałym symbolem pamięci o Wiesławie Myśliwskim i jego związkach z naszym miastem. Jest to dowód na to, że choć wielcy ludzie odchodzą, ich dzieła i wspomnienie o nich pozostają z nami na zawsze.


Na podst. MBP Starachowice