Modernizacja Ulicy Zakładowej na Osiedlu Wzgórze nabiera tempa
Nasze miasto nieustannie się rozwija, a kolejnym krokiem w tej ewolucji jest modernizacja Ulicy Zakładowej, kluczowej arterii na Osiedlu Wzgórze. Projekt ten wpisuje się w szerszy plan rewitalizacji, który obejmuje już szereg zakończonych inicjatyw. O szczegółach przedsięwzięcia informowali przedstawiciele władz lokalnych oraz radni, podkreślając jego znaczenie dla mieszkańców.
  1. Remont Ulicy Zakładowej to część większego planu modernizacji Osiedla Wzgórze.
  2. Projekt zakłada poprawę jezdni, chodników oraz parkingów, z planowanym zakończeniem na kwiecień 2024.
  3. Całkowity koszt inwestycji wynosi niemal 1,3 mln złotych, z czego ponad 606 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie rządowe.
  4. Władze lokalne i radni podkreślają znaczenie inwestycji dla estetyki i bezpieczeństwa miasta.

Miasto nieustannie dokłada starań, by poprawiać warunki życia swoich mieszkańców. Prace nad modernizacją Ulicy Zakładowej są tego kolejnym przykładem. "Ulica Zakładowa to kolejna, obok Mickiewicza i Duboisa, droga którą remontujemy na Osiedlu Wzgórze. Modernizacja obejmie jezdnię, wykonanie chodników oraz wybrukowanie parkingów. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2024, ale wykonawca zapowiada, że wszelkie prace zakończy do końca kwietnia" – mówił Prezydent Marek Materek.

Wartość projektu wynosi prawie 1,3 mln złotych, z czego znaczna część została pokryta dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Taka inwestycja nie tylko poprawi estetykę i funkcjonalność ulicy, ale także przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Radni miejscy, reprezentujący głos mieszkańców, wyrazili swoje poparcie dla projektu. Radna Lidia Niewczas podkreśliła: "Cieszę się, że możemy poprawiać infrastrukturę drogową. Wszystkie ulice wymagające po kolei remontujemy. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż wpływa na estetykę miasta." Z kolei Radny Mariusz Zaborski gratulował miejskim służbom sprawności w przygotowywaniu inwestycji oraz wykonawcy za szybkie działanie.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest kluczowym aspektem tej inwestycji. "Mamy tutaj pięć wieżowców oraz kilka mniejszych bloków. Tym mieszkańcom trzeba było zapewnić bezpieczne warunki do spacerów czy jazdy samochodem. Ta inwestycja przyniesie pozytywną zmianę w tym zakresie" – zauważył Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik.

Zadowolenie z postępów prac wyraził również radny Włodzimierz Orkisz, podkreślając, że realizacja obietnic prezydenta dotyczących tej drogi jest dla niego powodem do dumy. Takie inicjatywy są dowodem na to, że miasto żyje i rozwija się, dbając o potrzeby swoich mieszkańców.


Wg inf z: Starachowice