400-lecie Starachowic: Akcja 400 dłoni uczciła jubileusz miasta
Z okazji 400-lecia miasta, mieszkańcy wzięli udział w wyjątkowej akcji "400 dłoni", która miała na celu uczczenie tej historycznej rocznicy.
  1. Akcja odbyła się w tunelu Szkoły Podstawowej nr 10.
  2. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych grup społecznych.
  3. Prezydent Miasta Marek Materek jako pierwszy odbił symboliczną dłoń.
  4. Wiele lokalnych instytucji i firm wsparło wydarzenie.

W tunelu Szkoły Podstawowej nr 10 przy Alei Armii Krajowej odbyła się niezwykła akcja z okazji 400-lecia miasta. Wydarzenie, które zgromadziło szerokie spektrum mieszkańców, miało na celu nie tylko upamiętnienie tej ważnej rocznicy, ale również przypomnienie o Dniu Wolności i Praw Obywatelskich.

Akcja "400 dłoni" połączyła przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, pedagogów, samorządowców, radnych oraz pracowników lokalnych instytucji. Wszyscy oni wspólnie odcisnęli swoje dłonie, tworząc symboliczny napis "Wolność".

Prezydent Miasta Marek Materek miał zaszczyt jako pierwszy odbić swoją symboliczną dłoń, co zainicjowało całe wydarzenie. To gest, który podkreślał jedność i wspólnotę mieszkańców.

Wielu lokalnych partnerów przyczyniło się do sukcesu akcji. Firma Perfopol dostarczyła farby, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zorganizowało kraniki z wodą, a Centrum Usług Społecznych zadbało o pomalowanie tunelu. Napis "Wolność" nad tunelem został wykonany przez Panią Dorotę Sarzyńską.

Takie inicjatywy pokazują, jak społeczność może wspólnie celebrować ważne wydarzenia, jednocześnie podkreślając wartość wolności i praw obywatelskich. Akcja "400 dłoni" na długo pozostanie w pamięci mieszkańców jako symbol jedności i wspólnego świętowania.


Wg inf z: Starachowice