Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 9 lat lokalu użytkowego-garażu murowanego o powierzchni użytkowej 17 m2, stanowiącego własność Gminy Starachowice, usytuowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m. Staarachowice jako działka nr 902/5 ( obręb 0002 ) - księga wieczysta KI1H/00019570/5 i m. Wąchock jako działka nr 5230/4 ( obręb 0001 ) - księga wieczysta KI1H/00024214/0, położonych przy ulicy Cegielnianej w Starachowicach.

Lokal użytkowy – garaż, położony jest w ostatnim segmencie zabudowy szeregowej przy ulicy Cegielnianej, jako czwarty boks od strony zachodniej. Wymaga remontu. Brama wjazdowa metalowa od wewnątrz pokryta deskami. Posadzka betonowa. Bez kanału.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 10 00 w sali Nr 130, Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach do godz. 1400
lub przelewem na konto Gminy Starachowice PKO Bank Polski S.A. nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150, w wysokości 100,00 zł. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice.

Przed przystąpieniem do przetargu, należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu, klikając tutaj

 

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w pok. nr 102 Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ulica Radomska 45, tel. 41 273 82 27.

Autor: Anna Sałata