Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W trakcie służb patrolowych, rewirowi Straży Miejskiej regularnie ustalają kolejnych...
To wynik kontroli problemowej Straży Miejskiej w Starachowicach,...
W momencie pisania tego artykułu jesteśmy jeszcze przed restartem Champions League sezonu 2019/2020, który nastąpi 7...
Problem zalegających na ulicach i parkingach wraków pojazdów, dotyczy także...
O tym, iż działania rewirowych Straży Miejskiej w zakresie porzuconych wraków...