Scena Starachowickiego Centrum Kultury gościła społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach, która obchodziła święto Patrona szkoły. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pamięci "Ponury-Nurt", które podsumowało projekt edukacyjny pt. „O każdy kamień i drzewo w lesie” Partyzanci „Ponurego” i „Nurta” - Bohaterowie z sąsiedztwa w służbie niepodległej Polsce.

 

IMG 0372

Na wstępie uroczystości głos zabrała Wiceprezydent Starachowic Aneta Nasternak, przedstawicielem Urzędu Miejskiego był również Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Włodzimierz Jedynak.

IMG 0370

 

Na sali Starachowickiego Centrum Kultury było obecnych blisko 300 młodych ludzi, uczniów klas wszystkich poziomów kształcenia, którzy usłyszeli od swoich starszych kolegów o projekcie, o Bohaterach - patronach ich szkoły.

Lucjan Krogulec „Lutek”, Henryk Fąfara „Sokolik”, Bolesław Ciesielski „Farys II”, to niezwykłe postacie, które gdy rozpoczynaliśmy projekt były wśród nas. Dziś, niestety musimy ich wspominać jako zmarłych w ostatnim czasie. To niesamowite, że projekt który miał na celu zapoznanie uczniów z ich patronami, stał się projektem „towarzyszenia Bohaterom w ostatnich dniach ich życia”. Towarzyszenia aktywnego z pełną interakcją i komunikacją. Po wysłaniu przez uczniów paczek bożonarodzeniowych ich odbiorcy osobiście za nie podziękowali w przejmujących rozmowach telefonicznych i listach – wspomina Damian Żabicki – Sekretarz Stowarzyszenia Pamięci „Ponury-Nurt”.  

Dziś już nie ma ich tutaj… odeszli na „zbiórkę, którą Ponury zwołał w Niebie”. „Szkoda, że tacy ludzie nie żyją wiecznie, ale całe szczęście, że zdążyliśmy im podziękować” - to słowa ucznia, które wspomina Pan Damian Żabicki, wypowiedziane podczas uroczystości.

IMG 0362

 

 

Organizatorami wydarzenia była Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 – Sławomir Jamka – dyrektor placówki, Anita Bernatowicz – wicedyrektor, Agnieszka Słowik – opiekun projektu z ramienia szkoły; część artystyczną wydarzenia przygotowali: Jolanta Skalska, Justyna Magnowska-Janicka oraz ks. Piotr Gruszka.

Autor: Izabela Wrona