Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej
nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, obejmujące działkę nr 464/1 (obręb 0002), położoną przy ulicy Wiązowej, stanowiącą własność Gminy Starachowice, przeznaczoną na ogródek przydomowy,

  2. części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do oddania w użyczenie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice jako działki nr 1687/10 i 1687/11 o łącznej powierzchni 0,2583 ha (obręb 0005), zabudowanej budynkiem byłego Gimnazjum Nr 3 przy ul. Leśnej w Starachowicach,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
poz. 1, pok. 102 telefon 41 273-82-27, poz. 2, pok. 104 telefon 41 273-82-27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

Przekierowanie do wykazów:

1. ul. Wiązowa - kliknij tutaj 

2. ul. Leśna - kliknij tutaj

Autor: Agnieszka Mergalska