Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Ostatnie miesiące i pandemia Covid-19 bardzo wpłynęła na nasze życie, na sytuacje pracowników, a w szczególności na pracujących rodziców. Tarcze antykryzysowe wprowadziły wile zmian w prawie pracy panującym w Polsce. Zmiany obejmują urlopy, wymiar czasu pracy czy zasiłek opiekuńczy. Kilka zmian weszło dotyczących kobiet w ciąży i kobiet wracających do pracy po urlopach macierzyńskich. Jeśli potrzebujesz w tym zakresie pomocy w kontekście swojej firmy, zajrzyj na https://podatki-katowice.pl/uslugi/doradztwo-podatkowe

Zasiłek opiekuńczy

Rząd wydłużył czas pobierania zasiłku opiekuńczego do 26 lipca bieżącego roku. Jednak nie wszyscy mogą z tego korzystać. Taki zasiłek mogą pobierać rodzice, którzy nie mogą oddać dziecka do żłobka, lub przedszkola, bo ten zawiesił swoje funkcjonowanie lub opiekunowie podjęli decyzję o nie puszczenie dziecka do tych instytucji. Drugi przypadek gdy została podjęta decyzja o niekorzystanie z usług niani w tym okresie. Należy pamiętać, że w celu pobrania zasiłku opiekuńczego trzeba udowodnić, że posiada się umowę z żłobkiem, przedszkolem, czy nianią. Ci opiekunowie, którzy nie posiadają zawartej umowy nie są upoważnieni do pobierania tego zasiłku.

 Wymiar pracy i wynagrodzenie

Wymiar pracy i wynagrodzenie

Dużo pracowników ma taki sam problem. Ich wymiar czasu pracy i wynagrodzenie zostało pomniejszone w czasie pandemii. Tylko należy pamiętać, że pracodawca nie może zejść poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawa zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego

W przypadku gdy pracownik idzie na zwolnienie lekarskie lub urlop macierzyński po zmianie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia to podstawę wymiaru zasiłku chorobowego czy urlopu macierzyńskiego oblicza się na podstawie nowej stawki wynagrodzenia i nowego wymiaru pracy. W przypadku gdy zmiana wymiaru pracy i wynagrodzenia nastąpiła w czasie trwania zasiłku chorobowego lub urlopu macierzyńskiego to podstawa zasiłku się nie zmienia i pozostaje na dotychczasowym poziomie, pod warunkiem, że zwolnienie nie zostało z jakiegoś powodu przerwane. Zmiany dokonane w tarczy antykryzysowej wpłyną na świadczenia matek. Zasiłki pobierane przez kobiety, które urodziły dzieci znacząco się obniżą.

Kobiety w ciąży

Ich warunki znacząco się pogorszyły. W czasie pandemii prawo ich nie chroni tak jak to było do tej pory. Prawo zezwala na obniżenie wymiaru czasu pracy i obniżenie wynagrodzenia co znacząco wpływa na zasiłki chorobowe i zasiłek macierzyński.

Urlop wypoczynkowy

Za pomocą traczy antykryzysowej zostały wprowadzone zmiany i zawieszony został obowiązek wykorzystania urlopu do 30 września następnego roku. W okresie pandemii to pracodawca będzie decydował, kiedy pracownik pójdzie na urlop w wymiarze do 30 dni urlopu. Pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika podczas podjęcia decyzji o terminie jego urlopu. Nie musi on brać pod uwagę planów urlopowych pracownika. Może to utrudnić plany matek wracających po urlopie macierzyńskim, które często brały urlop zaraz po urlopie macierzyńskim przedłużając sobie wolne.

Dodatek solidarnościowy

Z dodatku solidarnościowego mogą skorzystać osoby, które w następstwie koronawirusa straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.