Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

W dniu 13.10.2020 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie””.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury, w ramach Projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.

Na mocy uchwały Nr IV/18/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. Starachowickie Centrum Kultury zostało przekształcone w Park Kultury w Starachowicach – samorządową jednostkę kultury, dla której organizatorem jest Gmina Starachowice.

Główny zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę obiektów małej architektury, remont i budowę chodników, placów i obiektów małej architektury, rozbiórkę i budowę schodów terenowych, budowę drogi wewnętrznej, budowę trzech parkingów na łącznie 58 miejsc postojowych, remont fontanny, budowę instalacji elektrycznych oświetlenia, montaż kamer monitoringu, budowę instalacji kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia terenu.

Zamówienie jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich” Oś 6 „Rozwój miast”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 30.09.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.

Autor: Magdalena Palacz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.