Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

Leczenie okulistyczne dzieci

Leczenie okulistyczne dzieci nie jest zarezerwowane dla określonych grup wiekowych. Problem może być zauważalny już w początkowym okresie życia. Dlatego też wskazana jest wzmożona uwaga rodziców na występowanie wszelkich nieprawidłowości. Kiedy już dojdzie do wizyty lekarskiej, stosowane techniki diagnostyczne różnią się w zależności od stopnia rozwoju dziecka. Jak wygląda leczenie okulistyczne podopiecznych w różnym wieku?

Leczenie okulistyczne dzieci do 3. roku życia

Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska stanowi bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej. Wykonywanie opisanego poniżej testu orientacyjnego, obserwowanie możliwości pojawienia się jakichkolwiek odchyleń wzroku (tzw. zeza), czy drżenia gałek ocznych pozostaje w pełni w zakresie możliwości rodzica, który, odpowiednio wcześnie reagując, może zahamować rozwój wady, np dobierając odpowiednie okulary dla dziecka.

Wystąpienie nieprawidłowości nie stanowi jednak jedynej okoliczności, wobec której konieczna jest interwencja lekarska. Już bowiem sam fakt występowania wad wzroku w rodzinie powinien być bodźcem dla podjęcia działań z zakresu profilaktyki w gabinecie okulistycznym.

W gabinecie

Badanie wzroku u noworodków sprowadza się do oględzin siatkówki i soczewki, co możliwe jest po uprzednim rozszerzeniu źrenic.

U nieco starszych dzieci przeprowadza się tzw. test orientacyjny, sprowadzający się do zakrywania kolejno pojedynczych gałek ocznych, celem obserwacji ich reakcji. Twórcy testu wyszli z założenia, że w razie wystąpienia jakiejkolwiek wady, dziecko stawi opór wobec zakrywania zdrowego oka. Sam test nie wymaga podjęcia skomplikowanych czynności ani aparatury, wobec czego można go bezproblemowo przeprowadzić we własnym zakresie w domu.

Jeszcze inną metodą jest tzw. test uprzywilejowanego widzenia, polegający na ukazaniu dziecku kilku różnych tablic: szarej oraz pasiastych, czarno-białych, o stopniowo zwężających się liniach. Tym razem u podstaw testu leży założenie, że dziecko z prawidłowo rozwijającym się zmysłem wzroku powinno koncentrować się na niejednolitych kolorystycznie tablicach.

Leczenie okulistyczne dzieci powyżej 3. roku życia

U starszych dzieci przeprowadza sie badanie ostrości i wskazuje wadę wzroku. Wykorzystuje sie w tym celu różne techniki diagnostyczne, m.in.:

  • optotypy,
  • krople do worka spojówkowego,
  • 3-wymiarowe projekcje.

Optotypy

Optotypy to tablice przedstawiające różnorodne obrazy, litery lub cyfry - dobierane każdorazowo do poziomu rozwoju intelektualnego dziecka, którego reakcje następnie się obserwuje. Odczytu dokonuje się przy zachowaniu odpowiedniego dystansu od tablicy.

Badanie refrakcji

Dokonuje się go z wykorzystaniem kropli aplikowanych do worka spojówkowego. W następstwie ich podania może wystąpić kilkunastosekundowe podrażnienie oka, które jednak nie jest bolesne. Niektóre gabinety dysponują także zaawansowanymi technologiami, z których wykorzystaniem można uniknąć etapu zakraplania oczu, będącego niekomfortowym dla niektórych dzieci.

Badanie widzenia obuocznego

Ma ono na celu zbadanie prawidłowości widzenia przestrzennego dziecka, a sprowadza się do projekcji obiektów 3D, które aktywizują dziecko o zdrowym wzroku. Jest ono nieinwazyjne i spotyka się z entuzjastycznym nastawieniem samych badanych.

Jak przygotować się do wizyty u okulisty z dzieckiem?

Przed wizytą dziecka u okulisty nie należy składać zapewnień bez pokrycia (np. w kwestii konieczności podania kropel do oczu (lub jej braku), o czym każdorazowo decyduje sam lekarz). Niewskazane jest też obiecywanie braku bólu podczas zabiegu, co może przynieść odwrotny od zamierzonego efekt, budząc niepotrzebne obawy.

Rozsądnym również jest uprzednie sprawdzenie specjalisty pod kątem opinii na jego temat, w szczególności w kontekście jego pracy z dziećmi. Nie każdy bowiem posiada ku temu odpowiednie predyspozycje. Lekarz z rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi i adekwatnym podejściem może zupełnie odmienić przebieg całej wizyty.