Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Starachowice

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z póź. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

1) Alei Armii Krajowej – działka nr 1109/3 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, - kliknij treść zarządzenia

2) Benedyktyńskiejdziałki nr 1307/12, nr 1323/6 (obręb 0005) z przeznaczeniem do prowadzenia działalności: budynek murowany, teren pod budynkiem, na dojazd i dojście, - kliknij treść zarządzenia

3) Jeleniej – działka nr 1712 i działka nr 2604/13 (obręb 0004) z przeznaczeniem na dojścia i dojazdy do posesji i teren zielony - trawnik, - kliknij treść zarządzenia

4) Modrzewiowej – działka nr 631/3 (obręb 0002) z przeznaczeniem na dojście i dojazd do posesji, - kliknij treść zarządzenia

5) Smugowej - działki nr 2597/14 i nr 2597/15 (obręb 0004) z przeznaczeniem na powiększenie placu manewrowego w celu umożliwienia dojazdu do garażu, - kliknij treść zarządzenia

6) Piotra Wysockiego – działka nr 1255/26 (obręb 0004) z przeznaczeniem na dojście i dojazd do posesji i teren zielony – trawnik, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pok. 102 telefon nr 41 273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

Marek Materek

Autor: Agnieszka Mergalska