Do 9 lutego br. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu tzw. uchwały krajobrazowej. 7 lutego 2022 r. o godz. 15.00 w sali Olimpia UM Starachowice zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem uchwały.

- Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie uchwały może składać do niego uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. – informuje Karol Zawłocki z Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego UM - Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Starachowice, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 r.

 

Głównym założeniem zmian w uchwale reklamowej jest, jak informuje pracownik referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - wyodrębnienie reklam wyborczych i określenie odrębnych zasad i warunków ich sytuowania. Uchwała, która obowiązuje obecnie dotyczy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, bez rozróżnienia funkcji reklamy komercyjnej i reklamy wyborczej. Pozwoli to na jeszcze większe chronienie przestrzeni publicznej przed przypadkowym sytuowaniem każdego rodzaju reklam. Ponadto podczas kontroli przeprowadzanych w 2021 r. mieszkańcy zgłaszali uwagi, których część została zawarta w projekcie uchwały, który obecnie jest procedowany.


Konsultowany projekt uchwały zakłada wyznaczenie trzech stref na terenie miasta Starachowice: strefy czerwonej, strefy żółtej i strefy białej. Strefa czerwona w większości pokrywa się ze strefą czerwoną obecnej uchwały (niewielkie korekty przebiegu granic strefy) i dla niej planuje się ustanowić największe ograniczenia w sytuowaniu tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym zakaz sytuowania w strefie czerwonej reklam wyborczych. Strefa żółta została wyznaczona jako strefa „pośrednia” z obostrzeniami w sytuowaniu reklam większymi niż w strefie białej, ale mniejszymi niż w strefie czerwonej. Strefa żółta została wyznaczona w nowych lokalizacjach na terenie miasta Starachowice. Strefa biała obejmuje pozostałą część, dla której określono najbardziej liberalne zasady sytuowania reklam.


Projekt uchwały reklamowej wraz z załącznikami graficznymi został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach pod ponadnymi linkami:

dla projektu uchwały:

//bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/Architektura%20i%20Planowanie%20Przestrzenne/Uchwa%C5%82a%20reklamowa/Zmiana%20Uchwa%C5%82y%20reklamowej//Uchwa%C5%82a%20reklamowa%20tekst.pdf

dla załączników do projektu uchwały:

//bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/Architektura%20i%20Planowanie%20Przestrzenne/Uchwa%C5%82a%20reklamowa/Zmiana%20Uchwa%C5%82y%20reklamowej//Uchwa%C5%82a%20reklamowa%20za%C5%82%C4%85czniki.pdf

 

Autor: Iwona Tamiołło
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.