Co to jest laboratorium wzorcujące?

Czy potrzebujesz prowadzić badania metalograficzne mikroskopowe lub makroskopowe? Skorzystaj z oferty laboratorium wzorcujące? Jakie świadczy usługi? O tym podpowiadamy poniżej.

Laboratorium wzorujące zajmuje się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonuje także badania połączeń spajanych i wyrobów hutniczych z metali oraz ich stopów. Przeprowadza także badania wytrzymałościowe, podczas których wykonywane są obróbki mechaniczne próbek. Wśród usług, które znajdują się w ofercie laboratorium wzorcującego, są:    

 • próba rozciągania w temperaturze otoczenia i podwyższonej oraz „Z15/25/35”
 • próba zginania i łamania
 • próba udarności w temperaturach: otoczenia, obniżonej do -60oC oraz w temperaturze ciekłego azotu (-196oC)
 • pomiar twardości
 • badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe
 • analiza składu chemicznego i badanie korozyjności
 • badanie zawartości ferrytu ferrytomierzem oraz mikroskopowo
 • badania po prostowaniu płomieniowym zgodnie z normami  PN-EN 1090-2
 • badania przydatności procesów cięcia termicznego zgodnie z  normą PN-EN 1090-2
 • badania geometryczne otworów zgodnie z normami PN-EN 1090-2

Czym są badania metalograficzne i jak się je przeprowadza?

Badania metalograficzne polegają na zbadaniu i ocenieniu próbki materiału. Przeprowadza się je za pomocą mikroskopu, w zależności od powiększania są nazywane: mikroskopowymi oraz makroskopowymi. Podczas badań sprawdza się zgłady metalograficzne, które są przygotowane ze złączy spajanych, wyrobów hutniczych oraz elementów konstrukcji. Badania mogą być także przeprowadzone z elementów, które są przygotowane na elementach zgładów. Przed wykonywaniem badań, przeprowadzana jest preparatyka zgładów metalograficznych. Składa się z trzech etapów: cięcia, indukowania oraz szlifowania.

Na czym polegają próba udarności oraz rozciągania?

W laboratorium wzorcującym są wykonywane także badania: próba udarności oraz próba rozciągania. Próba udarności polega na sprawdzeniu odporności próbki materiału na pękanie pod wpływem obciążenia dynamicznego. Wykonywana jest w temperaturach: pokojowej (otoczenia) do -60 stopni Celsjusza oraz ciekłego azotu -196 stopni Celsjusza. Przeprowadza się ją na młocie Charpy`ego, o energii początkowej wahadła najczęściej: 300 J, 450 J lub 750 J. Wykorzystuje się także bijak o promieniu zaokrąglenia 2 mm lub 8 mm na znormalizowanych próbkach z nacięciem w kształcie liter: U oraz V. Jeden zestaw próbek składa się z 3 do 5 elementów o wymiarach:

 • 10 mm x 10 mm x 55 mm dla próbki pełnowymiarowej
 • 10 mm x 7,5 mm x 55 mm dla próbki zredukowanej
 • 10 mm x 5 mm x 55 mm dla próbki zredukowanej
 • 10 mm x 2,5 mm x 55 mm dla próbki zredukowanej.

Natomiast badanie próbki rozciągania to jednej z najczęściej wykonywanych badań wytrzymałościowych. Podczas jego trwania próbka materiału jest rozciągana w przeciwnych kierunkach aż do jej zerwania. W trakcie badania określane są właściwości: wytrzymałość na rozciąganie oraz umowna granica plastyczności. Do tego badania próbki mogą być przygotowane ze złączy spawanych, zgrzewanych lub lutowanych także z tworzyw sztucznych. Próba wzorcowania może być przeprowadzana wzdłuż oraz wszerz.

Jeśli szukasz profesjonalnego laboratorium wzorcującego, skorzystaj z usług, które świadczy TensaLab.