W dniu 20 maja br. zostało podpisane Porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025. Edycja 2022 pn. "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Starachowicach", mieszczącego się w Galerii Handlowej Skałka, prowadzonego przez Centrum Usług Społecznych.

       Kwota dofinansowania to 155.520,00 zł. W ramach tego zadania 40 seniorów, podopiecznych Dziennego Domu Senior + "Manhattan" z Gminy Starachowice ma zapewnioną opiekę od poniedziałku do piątku, gorące dwudaniowe posiłki, usługi pielęgniarki, psychologa, zajęcia aktywizujące ruchowo, naukę angielskiego, zajęcia muzyczne, usprawniające pamięć, zajęcia manualne. W ramach prowadzonych zajęć muzycznych powstał Zespół Śpiewaczy "Wigorki", który ma swoje osiągnięcia wśród społeczności Senior+ oraz lokalnej.

 

 

 

Autor: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej