Porady dotyczące rehabilitacji i powrotu do zdrowia po operacji

Kiedy dochodzisz do siebie po elektywnej operacji plastycznej, ostatnią rzeczą, o której myślisz, jest twoja kariera. Jednak, miejmy nadzieję, w pewnym momencie powrócisz do pracy. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy i specyficznych okoliczności, powrót do pracy po operacji może stanowić pewne wyzwanie. Jeśli rozważasz zabiegi chirurgiczne jako sposób na szybszy powrót do pracy lub zmniejszenie stresu jako wtórną korzyść z wykonania zabiegu, ważne jest, abyś miał plan na wypadek powrotu ze szpitala do domu. Praca - lub jej brak - po operacji plastycznej może mieć poważne konsekwencje dla życia osobistego i zawodowego. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, co wiąże się z powrotem do pracy po wybranej operacji plastycznej w Nowa Ortopedia i jak najlepiej zarządzać tym procesem.

Czego się spodziewać po operacji

Po każdym rodzaju zabiegu chirurgicznym prawdopodobnie będziesz odczuwać pewien stopień dyskomfortu. Może on wynosić od lekkiej bolesności do umiarkowanego bólu, w zależności od rodzaju i zakresu zabiegu. Może również wystąpić obrzęk w leczonych obszarach, który wymaga czasu, aby rozwiązać i może wymagać odzieży uciskowej przez pewien okres czasu.

Ponadto, ze względu na osłabienie siły mięśniowej, mogą wystąpić trudności w wykonywaniu regularnych czynności, takich jak podnoszenie ciężarów, pokonywanie dużych odległości i prowadzenie samochodu. Mogą również wystąpić ograniczenia w podnoszeniu i wykonywaniu czynności nad głową ze względu na zmieniony zakres ruchu dotkniętego obszaru.

Zakres powyższych objawów i ograniczeń będzie się różnił w zależności od rodzaju przeprowadzonej operacji i ogólnego stanu zdrowia, w tym historii medycznej.

Prawne aspekty powrotu do pracy po operacji

Jeśli jesteś samozatrudniony, masz całkowitą kontrolę nad tym, kiedy wrócić do pracy. Nikt nie będzie wiedział, że jesteś na zwolnieniu lekarskim. Jeśli jednak jesteś zatrudniony, istnieją prawne wytyczne, które muszą być spełnione, zanim będziesz mógł wrócić do pracy. Na przykład, w większości stanów, jeśli zabieg chirurgiczny wymaga, abyś nie pracował przez dwa tygodnie lub dłużej, masz prawo do "workers' compensation". Jeśli nie pracujesz przez okres krótszy niż zalecany, możesz wrócić do pracy w dowolnym momencie.

Kiedy składasz wniosek o workers' compensation, szczególnie jeśli otrzymujesz wypłatę za przyszłą niezdolność do pracy, najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wskazującego kiedy możesz wrócić do pracy. Większość stanów nie ma specjalnych przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Jednak większość pracodawców będzie chciała zobaczyć zaświadczenie lekarskie przed ponownym zatrudnieniem, a niektórzy będą mieli wewnętrzne wytyczne dotyczące czasu wolnego wymaganego po operacji.

Inne rzeczy do zapamiętania

Jeśli otrzymujesz częściową zapłatę za przyszłą niepełnosprawność od pracodawcy, możesz być zobowiązany do dostarczenia dokumentacji medycznej co sześć miesięcy lub tak, aby pokazać, że nadal masz problemy z tymi samymi objawami.

  • Jeśli masz pracę, która wymaga od Ciebie podróżowania na duże odległości, możesz chcieć zaplanować operację tak, abyś wrócił do pracy przed typowym dla danej firmy okresem urlopowym
  • Jeśli planujesz wykorzystać swój urlop na powrót do zdrowia, upewnij się, że wypełnisz niezbędną dokumentację i zwrócisz ją pracodawcy tak szybko, jak to możliwe.
  • Jeśli jesteś na krótkoterminowym zwolnieniu lekarskim, pamiętaj o przestrzeganiu wytycznych pracodawcy dotyczących powrotu do pracy po operacji.
  • Jeśli posiadasz ubezpieczenie medyczne, zdobądź kopię polisy dotyczącej świadczeń związanych z operacją i upewnij się, że rozumiesz jej zakres.
  • W zależności od sytuacji, może być konieczne dostosowanie miejsca pracy, harmonogramu, a nawet oczekiwań przełożonego.

Jeśli zdecydowałeś się na poddanie się elektywnej operacji plastycznej, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest poinformowanie pracodawcy o zabiegu. Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Dobrym pomysłem jest poinformowanie pracodawcy o terminie zabiegu, jego przyczynach i o tym, jak długo nie będziesz mógł pracować. Nie musisz uzyskać zgody pracodawcy na operację, ale dobrze jest poinformować go o tym, co zamierzasz zrobić. Pozwoli to uniknąć nieporozumień związanych z nieobecnością w pracy po zabiegu. Dzięki temu pracodawca będzie wiedział, jak poradzić sobie z ewentualnymi problemami, które mogą pojawić się w wyniku nieobecności. Jeśli nie poinformujesz pracodawcy o operacji, a coś pójdzie nie tak, możesz mieć kłopoty z prawem.