W piątkowy poranek rozpoczęła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Zapraszamy do śledzenia sesji na żywo poprzez transmisję online.

Piątkowa sesja odbywa się tradycyjnie w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Zachęcamy Państwa do oglądania sesji na żywo poprzez transmisję online. Link pod którym można śledzić obrady: //esesja.tv/transmisja_na_zywo/403/rada-miejska-w-starachowicach.htm

 

P o r z ą d e k

sesji Rady Miejskiej w Starachowicach

w dniu 27 stycznia 2023 r. – godz. 9.00

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2022 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 listopada 2022 roku.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2022 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 16 grudnia 2022 roku.

6. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta:

1) zapytania do wystąpienia.

7. Informacja z działalności Starachowickiej Rady Seniorów:

1) zapytania do wystąpienia.

327881705 546362830768093 107002646674780941 n8. Informacja z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

1) zapytania do wystąpienia.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miejskiej za II półrocze 2022 roku:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu,

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

5) Komisja Rewizyjna.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2022 roku.

12. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok,

3) w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w 2023 roku  z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich w Starachowicach,

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/10/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

6) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Starachowice na lata 2023-2030”,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XII/21/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2023-2040.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Komunikaty.

16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej          

w Starachowicach

Michał Walendzik 

Autor: Leszek Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.