PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

i n f o r m u j e:tablica ogłoszeń i piętro budynku urzędu miejskiego w starachowicach

 

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przyulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości

gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  • Kościelnej – działka nr 167 obręb 0005 z przeznaczeniem na dojazd do nieruchomości, - kliknij treść zarządzenia,

  • gen. Józefa Bema – część działek nr 163/37 i nr 163/38 obręb 0001 z przeznaczeniem na dojazd i dojście do parkingu, kliknij treść zarządzenia,

  • Wiosennej – część działki nr 2164 obręb 0004 z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości, kliknij treść zarządzenia,

  • Piotra Wysockiego część działki nr 1259/7 obręb 0004 z przeznaczeniem na: dojście do nieruchomości, teren pod budynkiem, teren pod zadaszoną wiatą, teren zielony, kliknij treść zarządzenia,

  • mjr. Nurta - część działki nr 1678 i ul. Żytniej – część działki nr 1650/2 obręb 0003 z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości, teren zielony i ogródek przydomowy, kliknij treść zarządzenia,

  • Ostrowieckiej – część działki nr 391/1 obręb 0007 z przeznaczeniem na dojazd i dojście do posesji, kliknij treść zarządzenia,

  • Podgórze – część działki nr 1061/5, obręb 0004, z przeznaczeniem na garaż blaszany i ogródek działkowy. kliknij treść zarządzenia,

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

www.bip.um.starachowice.pl Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

/ - /

Marek Materek

Autor: Karolina Chojnacka