Ruszył nabór kandydatów do czwartej kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach. Kandydatów można zgłaszać w terminie do 25 maja 2023 roku.

Prezydent Miasta Starachowice serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do IV kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach.

Formularze zgłoszeniowe kandydatów należy składać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach w terminie do 25 maja 2023 roku do godziny 15.30.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach //bip.um.starachowice.pl w zakładce Tablica ogłoszeń → Współpraca z NGO, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45.

>>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<<

        Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach

Tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach określa szczegółowo Uchwała nr VI/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 maja 2017 roku.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Starachowice do realizacji zadań określonych w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Radę powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Starachowice w drodze zarządzenia. W skład Rady wchodzi 10 osób, w tym:
- 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach,
- 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Starachowice,
- 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących różne obszary działalności pożytku publicznego:

a) pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

b) podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa;

c) pozostałe obszary wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy.

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących procedury zgłoszeniowej prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Starachowicach, tel. 273-83-18.

Autor: Monika Gross
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.