W poniedziałek 22 maja b.r. , Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, w ramach prowadzonej polityki senioralnej, zorganizowało spotkanie integracyjne starachowickich seniorów.

Wzięli w nim udział przedstawiciele starachowickich klubów seniora oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie otworzyły Dyrektor Centrum Usług Społecznych Wioletta Grosicka oraz Zastępca Dyrektor CUS Aneta Gołębska. Seniorzy bawili się na terenie ośrodka ZHP usytuowanego nad Zalewem Lubianka.

 

  •  

Autor: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej